You are here: Home -  Ralph Lauren Outlet Belgium oplossing Adsorptie gegevens werden gemodelleerd met

Ralph Lauren Outlet Belgium oplossing Adsorptie gegevens werden gemodelleerd met

Ralph Lauren Outlet Belgium

De kinetiek en het mechanisme van methyleenblauw adsorptie aan commerciële actieve kool (CAC) en in het binnenland bereid actieve kool van bamboe stof, kokosnoot, arachide-shell, rijst kaf en stro, zijn bestudeerd. De effecten van verschillende experimentele parameters werden onderzocht met behulp van een batch adsorptie techniek om informatie te verkrijgen over de behandeling van afvalwater van de kleurstof industrie. De mate van verwijdering kleurstof toe met verlaging van de beginconcentratie van kleurstof en de deeltjesgrootte van het adsorbens en tevens toe met toename van de contacttijd, de hoeveelheid gebruikte adsorbens en de initiële pH van de oplossing. Adsorptie gegevens werden gemodelleerd met behulp van de Freundlich en Langmuir adsorptie-isothermen en eerste orde kinetische vergelijkingen. De kinetiek van adsorptie bleken de Ralph Lauren Outlet Belgium eerste orde met betrekking tot intra-deeltjes diffusiesnelheid zijn. De adsorptiecapaciteit van inheemse actieve kool werden vergeleken met die van de commerciële actieve Polo Ralph Lauren Belgie kool. De resultaten geven aan dat dergelijke koolstofatomen kunnen worden gebruikt als goedkope alternatieven commerciële geactiveerde koolstof in afvalwater behandeling voor de verwijdering van kleur en kleurstoffen.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties
J.D Scherpenhuijsen

After 24 days I finally received the items I ordered. However I did order size L, since th...