You are here: Home -  Ralph Lauren Outlet Metz van ALS alleen Deze resultaten suggereren

Ralph Lauren Outlet Metz van ALS alleen Deze resultaten suggereren

Ralph Lauren Outlet Metz

Blijvende tolerantie voor een experimentele heterotope cardiale allograft kan worden verkregen door voorbehandeling met antilymfocyt serum (ALS) en intrathymic inoculatie van donorcellen. Meest succesvolle experimentele protocollen hebben een vertraging van 2 tot 3 weken tussen intrathymic voorbehandeling en transplantatie, die deze behandeling strategie onpraktisch voor klinische harttransplantatie maakt gebruikt. In deze experimenten het standaardprotocol gemodificeerde we doordat ALS 24 uur voor beide intrathymic injectie van donorcellen en heterotope transplantatie. Zeven Lewis ratten intraperitoneale injectie van 1 ml ALS en 24 Fred Perry Antwerpen uur later ondergingen intrathymic injectie van 5 × 107donor Lewis-Brown Norway (LBN) splenocyten en heterotope harttransplantatie met een LBN donor. Gemiddelde transplantaatoverleving werd 24,4 dagen, aanzienlijk langer dan de 7,8 dagen transplantaatoverleving waargenomen in onbehandelde Lewis Ralph Lauren Outlet Metz ontvangers (n = 5) (P u0026 lt; 0,02). Echter, transplantaatoverleving verschilde niet van die waargenomen bij Lewis ratten voorbehandeld met ALS alleen (n = 5) (25.8 dagen, p = NS). Permanente transplantaat overleving werd geproduceerd in twee ratten die alleen ALS en in een rat die zowel ALS en intrathymic inenting. In deze experimenten blijkt dat verlenging van transplantaatoverleving kan zijn door het effect van ALS alleen. Deze resultaten suggereren dat er een kritieke periode tussen inoculatie en intrathymic transplantatie die nodig is voor permanente tolerantie consequent worden geïnduceerd. Dit kan door de kinetiek van de effecten van ALS op alloreactieve T-lymfocyten of een tijdsafhankelijke vereiste antigen verwerking in de thymus.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties
J.D Scherpenhuijsen

After 24 days I finally received the items I ordered. However I did order size L, since th...